Vestre Viken-direktør Nils Fredrik Wisløff, stilte sammen med leder for kvinne- og barn-klinikken, Jardar Hals og sjefen for kirurgisk klinikk Halfdan Aass. Foran dem satt om lag 100 mennesker med forskjellig bakgrunn. Alle med et brennende engasjement for Kongsberg Sykehus.

Del

Ledelsen redegjorde for organisasjonen, ledelsesstrukturen og Vestre Vikens korte historie. De redegjorde for kuttene de foreslår, som er en følge av den økonomiske situasjonen som uventet har endret seg, og som medfører innsparingstiltak over hele linja.

Krav til regjeringen

Politikerne har samlet seg om et krav som nå sendes til statsministeren og helseministeren. De ber om en klar definisjon av hva et lokalsykehus skal inneholde.
De krever en beslutning om at Kongsberg sykehus skal bestå med kirurgisk/medisinsk akuttavdeling og fullverdig fødeavdeling. De krever også lokal ledelse.

LES OGSÅ: Føden-saken ble trukket fram

Kravene ble lest opp på møtet, og de vil undertegnes av Kongsbergs politikere, og en runde for å innhente støtte i Numedal, Sigdal og Øvre Eiker blir arbeidet med.
Planen er å sende brevet så fort det lar seg gjøre.

LES OGSÅ: Vestre Viken-sjefene møter politikerne

Mange spørsmål

Det ble stilt flere spørsmål, og ledelsen svarte etter beste evne.
De sentrale spørsmålene om den foreslåtte nedskjæringen i kirurgien, var et hovedtema. Sykepleier Liv Engebretsen fortalte det mange ved sykehuset føler: At ekspertisen i kirurgien er viktig for den faglige trygghetsfølelsen på huset, og følgelig for befolkningen i distriktet. Hun snakket også om merbelastningen kuttene vil føre til i andre funksjoner på huset. Her nevnte hun Føden og ambulansene som eksempler.

LES OGSÅ: Lokalpolitikerne samler troppene

Svar

Det var klinikksjef Halfdan Aass som måtte svare, da dette er en faglig vurdering som er gjort. Han sto fast på at å konsentrere kirurgien andre steder, er det eneste riktige akkurat nå.

Blant annet skyldte han på rekrutteringsvansker og nevnte det økonomiske uføret som faktorer bak vurderingen av de planlagte endringene.
– Vi har gjort en faglig vurdering. Og vi har sett på konsekvensene av det i en stor sammenheng, understreket Ass uten å gå i detalj.

Etter møtet sa han til Laagendalsposten at andre lokalsykehusfunksjoner ikke nødvendigvis rakner som følge av de foreslåtte reduksjonene. Han forteller at dette er gjort andre steder i landet uten negative resultater.

Direktør Nils Fredrik Wisløff understreket at spørsmålet om kirurgien i Kongsberg, så vel som andre viktige spørsmål, er saker som skal styrebehandles i slutten av april.

Operasjonsstue

En annen symbolsk viktig sak er den vedtatte ortopediske operasjonsstuen.
Sykehusansatte opplever at penger fra salg av en av sykehusblokkene, var øremerket dette formålet.

Wisløff svarte at, ja, operasjonsstuen er vedtatt, men at det ikke finnes penger nå. Midlene fra salget av sykehuseiendommen er tatt inn i den store investeringspotten.
– Investeringer er frosset inntil styrebehandlingen i slutten av måneden. Der skal alle investeringer i foretaket, det vil si ved alle de fire sykehusene, vurderes helt på nytt, sa han.

LES OGSÅ: Wisløff benekter skjulte prosesser
LES OGSÅ: Vi stoler ikke på Vestre Viken
LES OGSÅ: – Ap skyter på feil blink

Lokal ledelse

Wisløff svarte også på spørsmålet om lokal sjef på sykehuset, kontra den eksisterende klinikkmodell med ledelse i form av et faglig råd i hver klinikk. Politikerne krever at det skal sitte en direktør på sykehuset i Kongsberg.

Han understreket at modellen skal evalueres i 2012, og han går ikke inn for noen endringer nå.

Ordre

Ledelsen var klare på at de handlet ut fra et styrevedtak fra 2008 hvor retningslinjene for foretaket ble bestemt.

De møtte en viss forståelse for at en ledelse må følge mandatet som er gitt av styret.
Det var tydeligvis flere i salen som har lest innholdet, og etter ytringene å dømme, kan det nevnte vedtaket tolkes forskjellig alt etter hvem som leser det. (Se faktarubrikk med utdrag fra vedtaket til høyre på siden).

Vil forholde seg nye signaler

Før Wisløff reiste hjem, sa han til avisen at han vil forholde seg til eventuelle nye krav, dersom den politiske fronten i Kongsberg vinner fram på ministernivå.

– Jeg ser at meningsytringene er klare i Kongsberg. Alle vil ha en videreføring av dagens tilbud, sa han.
– Men om politikerne når fram, hvordan vil eventuelle endringer påvirke organisasjonen?
– Jeg har mange år som rådmann bak meg og er vant til at endringer fra de politiske myndighetene er noe man bare må leve med. Om det kommer nye føringer, tar vi tak i dem, svarte han.

Neste møte

Politisk ledelse i Kongsberg skal møte Vestre Vikens ledelse 6. april. Et møte Vestre Viken ba om i forrige uke. De skal også områ seg i etterkant av møtet torsdag kveld. Blant annet vil de diskutere strategien fremover.

Takket for muligheten

Wisløff takket initiativtakerne til møtet for muligheten for å redegjøre for situasjonen i foretaket, og la til at han syntes møtet hadde forløpt på en god og sivilisert måte.

Laagendalsposten følger saken tett, og mer fra møtet blir bearbeidet til lørdagens papiravis.