Kongsberg sykehus er under press. Viktige funksjoner står i fare for å bli borte.
Det er stor forskjell for hva Helse Sør Øst og Vestre Viken mener er forsvarlig og fornuftig, og hva politikere og lokalmiljø mener om samme sak.

Ansatte roper varsku

I går var det allmøte på sykehuset. Her var det mye dårlig nytt. De ansatte på sykehuset har fått beskjed om nedskjæringer over hele linja.
Flere ansatte har kontaktet Laagendalsposten i dag og roper varsku om det som nå skjer.
Akuttkirurgien står for fall. Andre prosjekter er satt på vent. Det skal spares ved Føden. På et lite sykehus henger alt sammen. Om en funksjon blir borte, forplanter konsekvensene seg, forteller de.

Lokalmiljøet mobiliseres

Konsekvensene, mener politikerne, er et utarmet lokalsykehus, uten hva de anser som forsvarlig.
Spørsmålene angår Kongsberg, hele Numedal, Sigdal og Øvre Eiker kommuner.
Politikerne mobiliserer seg nå, og har uttalt at de ikke godtar nedleggelse av noe art innen kirurgien. De vil ha stedlig ledelse i Kongsberg ikke en perifer ledergruppe, slik Vestre Vikens ledelse antyder.
En tverrpolitisk sykehusgruppe tar form. Målet er å henge med i den kompliserte saksgangen.

Høy temperatur

Wisløff ankommer uten styreleder Helge Bryne, men med direktør for samfunnskontakt Finn Egil Holm.
Alt de kommer til å si om innsparing, kommer til å møte motbør.
Det er ventet temperatur på dette åpne møtet som er i regi av de fleste politiske partier i Kongsberg etter et initiativ fra Høyre og Sp.