Ikke nok med det, han uttaler på foretakets hjemmesider at ortopedisk operasjonsstue på Kongsberg bør realiseres straks.

Prislappen er 10 millioner kroner, penger som mange mener har vært til stede hele tiden, siden en bygning ble utskilt fra Sykehuset og solgt i 2009. Da sykehuset solgte en av boligblokkene i 2009 gikk styret i Blefjell sykehus og senere foretaksmøtet i Helse Sør-Øst inn for at 10 millioner av salgsummen skulle brukes til oppgradering av operasjonsstue. Ny operasjonsstue skulle ha stått ferdig i august 2010.

Når Wisløff nå lover realisering av operasjonsstuen er det den første konkrete gladnyheten for Kongsberg sykehus på svært lenge.

Wisløff har tidligere uttalt at det ikke finnes øremerkede midler til en operasjonsstue i Kongsberg.

Jubel

Kari-Anne Sand (Sp) jublet da Lp overbragte den gode nyheten.
– Det viser at det nytter å kjempe og synliggjøre vårt engasjement i lokalsykehuset. Dette er skikkelig godt å høre sa hun, og kastet seg sporenstreks på telefonen for å fortelle det videre til partifeller som også kjemper for sykehuset i Kongsberg.

Gernot Ernst, lege, politiker og sykehusforkjemper, var også glad.
– Det viser at presset på ledelsen har ført fram. Det er godt nytt, men må ikke bli noen sovepute i kampen for å opprettholde tilbudet, sier Ernst.

Del på Facebook

Wisløff som lenge har vært sykmeldt etter en kreftoperasjon er nå tilbake i fullt virke, og når Vestre Viken i går ettermiddag offentliggjorde de første papirene til det kommende styremøtet 25. august, ble det kunngjort at han nå går inn for å etablere den mye omtalte ortopediske operasjonsstuen.
Operasjonsstuen har vært ferdig planlagt i lang tid, og har ved Kongsberg sykehus vært tolket som en styrking av lokalsykehuset.

Men da regnskapstallene for Vestre Viken begynte å blinke rødt, ble alle investeringer frosset.
Ved Kongsberg sykehus ble det et ramaskrik. Da sett i sammenheng med ytterligere foreslåtte kutt.

Kuvending

At direktøren nå snur i saken og går inn for å vedta bygging av operasjonsstuen, må betraktes som et svært positivt tegn foran den store fag- og funksjonsfordelingen for sykehusene i Vestre Viken som nå er påbegynt.

Strategigruppa for Kongsberg sykehus med Eldbjørg Løwer i spissen, har i dag vært i et dialogmøte med ledelsen i Vestre Viken om hvordan deres deltakelse skal foregå.

De vil fortsatt kjempe for et fullverdig lokalsykehus uten kutt i tilbudene som eksisterer i dag.
Men nå er de inne i varmen, og gode nyheter har det ikke vært mye av for Kongsberg sykehus det siste halvannet året.

Dette betyr ikke at tallene for Vestre Viken generelt går i pluss, men at det er en bedring å spore her også, er verdt å notere.