Ber ordføreren om hjelp i betent utbyggingssak

Torfinn Tobiassen føler seg uthengt av tomteselskapet, og har henvendt seg til ordfører Kari Anne Sand. Hun mener at tomteselskapet burde brukt andre formuleringer enn "fake news" og "mindre seriøse" i en så opphetet interessekonflikt.