– Med det flertallet vi har nå, blir det ikke aktuelt

Ordfører Kari Anne Sand beroliger beboere i Kluftebakken og Spennings gate med at kommunen ikke vil ekspropriere for å bygge boliger.