Sp sikret ni kandidater i Kongsberg kommunestyre

Mens Tone Londahl Hogstad ønsket å begynne med politikk da hun så verden gjennom barnas øyne, vil Aleksander Bjerke snakke bygdenes sak.