Spurte om fritak fra parkeringsordning, men fikk nei

Ansatte i hjemmetjenesten må betale for parkering når de besøker brukere, på lik linje med alle andre.