Starter «Ungdomshjelpa» til unge som sliter

Kongsberg kommune ønsker å nå ungdom som sliter der de befinner seg. Uten formelle vedtak og lange ventelister, skal de få tilbud om livsmestring.