Vil sende ut det nye turkartet til alle husstander

Øystein Senum fikk først til svar at han var for tidlig ute, da han foreslo å gi ut gratis kart over Gruveåsen.