Innfører totalforbud mot bål og åpen ild

FORBUD: Kongsberg brann og redning (KBR) gjeninnfører totalforbud mot bruk av åpen ild i- eller i nærheten av skog og mark.

FORBUD: Kongsberg brann og redning (KBR) gjeninnfører totalforbud mot bruk av åpen ild i- eller i nærheten av skog og mark.

Artikkelen er over 1 år gammel

Nytt totalforbud mot bruk av åpen ild på grunn av skogbrannfare.

DEL

Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor fare for brann i gress, skog og annen vegetasjon.

Meget stor skogbrannfare

- Skogbrannindeksen viser igjen økende skogbrannfare i vårt område og det meldes om «meget stor skogbrannfare». Det er ikke meldt nedbør av betydning i dagene fremover, skriver brannsjef Rita Kirsebom i en pressemelding.

Også i mai var det totalforbud mot åpen ild i skog og mark i hele Kongsberg 

Kongsberg brann og redning (KBR) og Rollag og Flesberg brannvesen gjeninnfører derfor totalforbud mot bruk av åpen ild i- eller i nærheten av skog og mark. Forbudet iverksettes med umiddelbar virkning og vurderes fortløpende.

Forbudet gjelder all bruk av åpen ild, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og lignende på midlertidige og faste bål- og grillplasser, som ligger i- eller i nærheten av skog og mark.

Dette er lov

Grilling på egen eiendom og i urbane strøk er fortsatt tillatt, selv om det også der oppfordres til ekstrem varsomhet.

Det anbefales ikke å foreta flatebrenning, brenning av hageavfall nå i denne ekstreme perioden, slikt avfall kan leveres på deponi.

- Forbudet omhandler ikke skyting. Skytterlagene må ut fra egen risikovurdering på sitt anlegg avgjøre om det skal bedrives skyting eller ikke. Skytterlagene er selv ansvarlige dersom skytingen medfører brann, skriver brannsjefen.

Forbudet omhandler heller ikke skogsdrift, men KBR oppfordrer også her til ekstrem forsiktighet. Skogdriftsaktører må fortløpende ut fra egen risikovurdering vurdere om situasjonen tillater drift. Eventuelt bør forebyggende tiltak som vanning, utplassering av vanntanker med slangeutlegg og lignende iverksettes.

LES OGSÅ: Brann, politi og kommune går på grillpatruljer 

Ta kontakt

Det vises for øvrig til Brannvernlovens §5, som omhandler det generelle aktsomhetskravet som gjelder alle.  
Ved brann eller farlige situasjoner, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.
Oppheving av totalforbudet, ev. endringer i betingelser, vil bli offentliggjort når forholdene tilsier det.

LES OGSÅ: Oppfordrer folk til å drikke mye – vann

Artikkeltags