Vedlikeholder skolen for 15 mill.

Gamlegrendåsen skole er over 30 år gammel, og skal nå effektiviseres og tilpasses dagens krav.