– Vi prøver langt på vei å ta hensyn, men kram snø er vanskelig

Kram og tung snø er ikke det brøytesjåførene håper på.