Grusom melkesyre i Tour de Bombakken

Roar Skalstad og jeg syklet om kapp opp Eikerveien med avslutning ved Lurdalskrysset, i et legendarisk oppgjør mellom tråsykkel og elsykkel.