- Aktiviteten skal økes uten tilsvarende økning i bemanning

Artikkelen er over 3 år gammel

Line Spiten, tillitsvalgt fra Norsk sykepleierforbund (NSF) i Vestre Vikens styre, fremførte en lang bekymringsmelding som legges ved budsjettvedtaket for 2017 som en protokolltilførsel.