I kommunens sykkelplan heter det at sykkelandelen i Kongsberg skal være på minimum 15 prosent i 2023 – i dag er den på 9,9 prosent.

Sykkelundersøkelsen, kalt «Syklist i egen by», er en temperaturmåling på hvordan forholdene oppleves for syklister i 30 av landets byområder.

Som ved forrige kåring, for to år siden, troner Lillestrøm, Kristiansand og Kongsberg på sykkeltoppen. Helt nederst ligger Ålesund, fulgt av Moss og Haugesund, akkurat slik ståa har vært også under de to foregående kåringene.

– Jevnt over har norske byer fortsatt en lang vei å gå for at sykkel skal være foretrukket transportmiddel på daglige, korte reiser, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening, som står bak det som er eneste landsomfattende brukerundersøkelse om sykling.

Samtidig har mange norske kommuner gode ambisjoner og planer. Det er imidlertid viktig at brukerperspektivet er ivaretatt i tilstrekkelig grad i disse planene. Dette måler vi gjennom denne undersøkelsen, kommenterer Andersson.

Dette er spørsmålene som er besvart i undersøkelsen:

 1. Hvordan synes du forholdene er for sykling?
 2. Hvor trygg eller utrygg føler du deg når du sykler?
 3. Hvordan synes du fremkommeligheten er med sykkel?
 4. Hva synes du om standarden på veianlegg for sykling (sykkelfelt, sykkelveier, gang- og sykkelveger)?
 5. Er du tilfreds med sammenhengen i sykkelvegnettet?                                                          
 6. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om sommeren?               
 7. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren (brøyting, strøing)?
 8. Er du tilfreds med antallet sykkelparkeringsstativ?                           
 9. Er du tilfreds med plasseringen av sykkelparkeringsstativene?
 10. Hva synes du om sykkelparkeringsmulighetene ved kollektive transportmidler?
 11. Hva synes du om mulighetene til å ta med sykkel på kollektive transportmidler (lokale reiser)?

LES OGSÅ: