Har åpnet begge kjørebanene, men regn med hyppige omlegginger

Utbyggeren har kommet ett steg videre med nye Gomsrudveien i Kongsberg sentrum.