– Jeg var ikke klar over hvor stor industrien her faktisk er. Det har jeg aldri fått høre på skolen

Mange tiendeklassinger ser ut til å kjenne Kongsberg-industrien, men alle vet nok ikke hvor mange muligheter og hvor stor variasjon den har.