Kari Anne Sand (Sp) og Gro Sel Tveito (Høyre) inviterte til en politisk nøytral demonstrasjon med mål om å vise at alle i Kongsberg ønsker det beste for sykehuset, rett utenfor sykehuset torsdag kveld.

Del på Facebook

Derfor ble det de engasjerte talerne som jobber på sykehuset, som ga stikk til beslutningstakerne i Arbeiderpartiet, deriblant statsminister Jens Stoltenberg.

Ordfører Vidar Lande (Ap) og lederen i Kongsberg Arbeiderparti, stortingspolitiker Laila Gustavsen, var blant tilhørerne, sammen med nesten 200 andre.

– Ikke halvt akuttmedisin

Lege Lars Dejgaard, som hadde vakt på indremedisinsk avdeling mens demonstrasjonen pågikk, uttalte at de siste dagers utvikling har gjort ham forvirret.

– Martin Kolberg ga garantier for fortsatt drift av Kongsberg sykehus som i dag, i Østlandssendinga. Deretter kommer uspesifikke og unøyaktige modereringer fra Statsministerens kontor via Laagendalsposten samme dag. Deretter igjen en ordfører i Kongsberg som uttrykker seg så ullent man kan. Men hva er det egentlig man mener med videreføring av akuttfunksjoner? Innebærer det også akutt kirurgi? Dette vil avgjøre hva det skal stå på bygningen her - sykehus eller sjukestue, sa Lejgaard.

Han gjorde det klart og tydelig at om det fortsatt skal drives lokalsykehus med akuttfunksjoner i Kongsberg, må det være med et minimum av kompetanse.

– Man kan ikke drive halvt akuttmedisin, sa Lejgaard og høstet latter og applaus fra publikum.

Jordmor Turid Andersen kom også inn på Ap-sporet.

I tillegg til å forklare hvor mange gode tilbakemeldinger de ansatte får fra de fødende og at hun er fornøyd for at avdelingen vil bestå, sa hun følgende:

– Vi er stolte og glade for at Arbeiderpartiet ved Martin Kolberg har bekreftet at så skal skje.

Gustavsen garanterer

Enkelte har sådd tvil om nettopp Arbeiderpartiets uttalelser den siste tiden, ved å poengtere at de hele tiden snakker om fødetilbud, ikke fødeavdeling.

Stortingsrepresentant og leder i Kongsberg Arbeiderparti, Laila Gustavsen, var selv til stede under apellene.

Hun sa til Laagendalsposten da markeringen var over at hun kan garantere for en fortsatt fødeavdeling og akuttilbud på Kongsberg, men ber om forståelse for at hun ikke kan være så detaljert at hun kan garantere for hver seng eller hver ansatt som er der i dag.

Gustavsen viser til det arbeidet som nå pågår med å gjøre faglige vurderinger, og som skal legges fram for styret i Vestre Viken i slutten av september.

– Prosessene med fag og funksjonsfordeling i Vestre Viken var ikke koordinert. Vi fikk snudd dette etter at de ansatte ba om en koordinert prosess i april. De faglige vurderingene foretas i fire forskjellige grupper og skal danne grunnlag når styret skal ta beslutninger senere i høst. Garantiene som er gitt fra Stoltenberg vil da være førende for Vestre Viken.