Strødde 200 tonn med grus i Kongsberg på isglatte veier

– Det var en helt spesiell situasjon, sier Per Harald Aamodt, driftsleder ved veiseksjonen i Kongsberg kommune.