Apotekergården er solgt for 11,6 mill.

Her kan du få en oversikt over eiendommer som er solgt i Kongsberg og Numedal den siste måneden.