Skatteoppkreveren utvider

KRONER I KASSA: Skatteoppkreveren sørger for at skatter og avgifter havner i kommunekassa og ser til at kommunene har orden i bøkene.

KRONER I KASSA: Skatteoppkreveren sørger for at skatter og avgifter havner i kommunekassa og ser til at kommunene har orden i bøkene. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Kongsbergregionen vil samle samtlige sju kommuner i samarbeidsområdet om en felles skatteoppkreverfunksjon.

DEL

Skatteoppkreverens hovedoppgaver er regnskapsføring og innkreving av skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

I dag har Kongsberg og Numedal en felles skatteoppkrever med ti ansatte. Kongsbergkontoret er lokalisert på Krona. Kongsbergregionen favner kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Tinn, Hjartdal og Notodden.

Regjeringen har foreslått at Staten tar over denne funksjonen fra Kommunene, men forslaget har blitt nedstemt i Stortinget. Prosjektet som har utredet samarbeidet i Kongsbergregionen ser likevel at det er fordeler å samle kreftene for å få økt kapasitet og kompetanse i tillegg til enkelte stordriftsfordeler.

Noen forutsetninger for prosjektet er likevel understreket. Ingen ansatte skal sies opp, og organisasjonen skal være desentralisert, slik at lokal tilstedeværelse og lokale arbeidsplasser ivaretas. Det heter også at det kan bli snakk om å utvide tjenesten med flere medarbeidere.

Kongsberg kommunestyre skal ta stilling til saken onsdag 11. januar. Rådmannen går inn for at kommunen deltar i regionsammenslåingen av skatteoppkreveren.

Les også:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.