Vil ha oversikt over alle byggeplasser

I kampen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet ønsker kemneren at kommunene gir dem en oversikt over alle byggeplasser.