Nå er mannen i 20-årene dømt til 30 dagers betinget fengsel for brudd på Dyrevelferdsloven.

Bekymringer

Det var våren 2015 at den tiltalte mannen, som da bodde i en campingvogn i Kongsbergområdet, overtok to hunder av typen huskyer. Kort tid etter at han hadde overtatt hundene parret han de, til tross for at tidligere eier hadde sagt at tispa var for gammel til å få valper.

Det var mange som var bekymret for hvordan de to hundene hadde det, og mannen fikk flere besøk av både politi,  representanter fra Dyrebeskyttelsen og Mattilsynet. Han ble også jevnlig anmeldt av sine naboer.

LES OGSÅ: Gårdbruker dømt til fengsel og mister retten til å ha dyr

Hastevedtak

Dyrebeskyttelsen fikk våren 2015 den første bekymringsmeldingen som gjaldt de to hundene. De reiste ut til stedet der mannen bodde, og fant hundene i dårlig forfatning. De var tynne, hadde ikke noe å spise eller drikke. Den ene hunden hadde et åpent og betent sår i nakken.

Da eieren kom skal han ifølge representanten fra Dyrebeskyttelsen ha sparket hundene gjentatte ganger.

Også Mattilsynet var på to tilsyn hos mannen for å sjekke hvordan det sto til med hundene.  På det andre tilsynet vurderte de at tispa var blitt mye tynnere, hun veide bare 14,4 kilo. Hannhunden så også tynnere ut, hadde endret pelskvalitet og mye flass.

På det siste tilsynet vurderte de at hundeholdet hadde så alvorlige mangler at de fattet hastevedtak, uten forvarsel, om midlertidig forvaring av begge hundene.

LES OGSÅ: Nå får Kongsberg sitt eget kattehus

Avmagret

Retten mener det er bevist at mannen unnlot å sørge for at hans to hunder fikk tilstrekkelig med tilsyn og stell, mat, vann og renhold. Retten har lagt vekt på Mattilsynets rapport og veterinærrapporten, der det blant annet kommer fram at hundene var avmagret.

Retten mener at mannen har handlet forsettlig, og skriver blant annet i dommen:

«Tiltalte var klar over at hundene ble tynnere, uten at han etter rettens syn iverksatte nødvendige tiltak. Han forlot hundene uten at de hadde vann eller mat, og lot dem stå bundet uten muligheter for ly eller skygge»,

Retten trekker også fram at da tispa ble syk, unnlot tiltalte å gi den drektige tispa nødvendig behandling.

Mannen ble dømt til 30 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Retten mente at betinget fengsel var riktig i dette tilfellet, fordi han for første gang i sitt voksne liv er rusfri og har fått mer orden på livet enn tidligere.