Spøkte om skoleskyting – nå er han dømt

AKTOR: En gutt i slutten av tenårene ble dømt til 60 dagers fengsel, hvorav 45 dager gjøres betinget. Aktor i saken, Hans Egil Seljordslia er tilfreds med dommen.

AKTOR: En gutt i slutten av tenårene ble dømt til 60 dagers fengsel, hvorav 45 dager gjøres betinget. Aktor i saken, Hans Egil Seljordslia er tilfreds med dommen. Foto:

Han viste bilder av skoleskytinger og spøkte flere ganger om temaet på Kongsberg videregående skole. Nå er eleven dømt for å ha kommet med alvorlige trusler.

DEL

I midten av september skal en elev på Kongsberg videregående skole ha kommet med trusler om skoleskyting i skoletiden.

Nå er han dømt til fengsel i 60 dager, hvorav 45 dager gjøres betinget.

Spøkte om skoleskyting

Mandag ble det holdt rettsmøte i Kongsberg og Eiker tingrett, der gutten i slutten av tenårene var siktet for å ha kommet med trusler «som var egnet til å skape alvorlig frykt».

Helt konkret skal han ved flere anledninger ha snakket om skoleskyting sett på en nettside med bilder av skoleskyting i skoletimene. Han spøkte også om temaet sammen med en medelev, men etter hvert ble medeleven redd og tok det mer alvorlig, står det i dommen.

«Siktede forklarte at han sa til denne medeleven på spøk at han skulle skytes eller at han var den første som skulle tas», står det i dommen.

Han skal også ha lagt ut meldingen «waiting is over» på klassens gruppechat, sammen med bildet av en pistol.

LES OGSÅ: Politiet vil fengsle skoleelev etter trusler

Beklaget

I retten tilsto han forholdene, erkjente straffskyld og beklaget det som hadde skjedd. Fra hans side var truslene aldri ment å realiseres, og det var kun ment som spøk.

Men det han skal ha sett på som spøk, ble en skremmende opplevelse for både elever og ansatte på skolen.

I ettertid har han skjønt at uttalelsene har skapt alvorlig frykt hos elever og lærere, sa han i retten.

Gutten samtykket i at saken ble avgjort som en tilståelsesdom.

FORSVARER: Fredrik Neumann forsvarer eleven som skal ha kommet med trusler om skoleskyting.

FORSVARER: Fredrik Neumann forsvarer eleven som skal ha kommet med trusler om skoleskyting. Foto:

«Kan ikke spøkes med»

Når det gjelder rettspraksis for straff ved alvorlige trusler, ligger dette på 15 til 30 dager.

Retten mener at trusselens innhold og at den ble framsatt på en skole, medførte redsel for både elever, lærere og foreldre.

Det trekkes også fram at guttens atferd må sees i sammenheng med frykt for alvorlige hendelser med skoleskyting i blant annet Finland og USA.

«Temaet er svært alvorlig, og kan ikke spøkes med på den måten som siktede har gjort», står det i dommen.

I formildende retning trekkes det fram at det ikke har kommet fram opplysninger om at han hadde konkrete planer om å gjøre alvor av truslene.

Retten trodde på siktedes forklaring om at det kun var spøk, og ikke noe han skulle gjennomføre.

LES OGSÅ: Truet lærer og medelev på skolen

Vedtok dommen

Aktor la ned påstand om en straff på 60 dagers fengsel, hvorav 45 gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Det sa retten seg enig i.

Den siktede satt 13 dager i varetekt, og retten ser på den ubetingede delen av fengselsstraffen som ferdig sonet.

På grunn av de formildende omstendighetene i saken, kom retten fram til at resten av straffen (45 dagers fengsel) – skal gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Dommen er forkynt, og gutten vedtok dommen.

Aktor i saken, Hans Egil Seljordslia, sier til Laagendalsposten at påtalemyndigheten er tilfreds med dommen.

Forsvarer Fredrik Neumann har ingen kommentar til saken utover det som står i dommen.

LES OGSÅ:

Artikkeltags