Flertallet vedtok at kommunen selger aksjene i KKP Eiendom AS

Kun Aps åtte representanter og SVs ene representant i kommunestyret stemt imot. Dermed skal kommunens andel i KKP Eiendom selges til NAF Gårdene AS. Kommunen får 95,5 millioner kroner for sine aksjer.