Lite tyder på en fortsatt leieavtale

Det er lite som tyder på at Kongsberg kulturskole blir værende i Bergseminaret når leiekontrakten utløper i 2021.