Mange Lp-lesere trodde de ble lurt 1. april – det ble de IKKE

Det er ikke så enkelt å lage avis 1. april, når leserne tror at mye at det som skrives bare er en spøk.