Ola flytter butikken for å komme nærmere sentrum

Friluftsbua på Lampeland er på flyttefot i disse dager.