Maskinen ble levert på motorbanen på Basserudåsen med grunnkurselever fra avdeling Saggrenda til stede.


Nå skal de ha fire ukers prosjekt i anleggsteknikk fordypning. De ukene skal de bruke til å lage startslette og banedepot for motorklubben på Basserudåsen.

Et komplett anlegg

– Det som er bra med skolen i Saggrenda er at de har flere linjer og her får de jobbe med et komplett anlegg, sier Ole Barlindhaug.
Han er daglig leder i Barlindhaug maskindrift. I tillegg er han leder i crossgruppa til NMK Kongsberg.
Det er stor aktivitet i bygg- og anleggsbransjen for tiden og kommer til å være det de nærmeste årene.
Derfor ser det lyst for skolen når det gjelder samarbeid med næringsliv og Statens vegvesen framover.
Praksis på anleggsplasser er en viktig del av undervisningstilbudet.

To klasser til høsten

Dette skoleåret er det eneste klasse på VG 2 anleggsteknikk på Kongsberg videregående skole avdeling Saggrenda. Kommende skoleår blir det to. Elevmassen øker med andre ord fra 15 til 30 elever. Dette er det eneste tilbudet innen dette faget i Buskerud.
– Dette er jo helt riktig fordi det blir er voldsomt behov for arbeidskraft i anleggsbransjen i årene fremover, sier Kjell Teksle, som er seksjonsleder for Kongsberg videregående skole, avdeling Saggrenda.
– Dette viser jo at skolens satsing på samarbeid med næringslivet bærer frukter, fortsetter han.
Olav Fjeldheim er kontaktlærer for faget anleggsteknikk.
Han forteller at skolen har hatt samarbeid med motorklubben i hele vinter og har generelt et godt samarbeid med næringslivet.
I tillegg påtar skolen seg oppdrag for lag og foreninger.