Gå til sidens hovedinnhold

«Lys i alle glas» tema for seminar på Lampeland

Artikkelen er over 11 år gammel

Prosjektet «Lys i alle glas» har 12 deltakende kommuner. De 12 var representert på et seminar på Lampeland.

Seminaret hadde som tema: Kan kommunal forvaltning gi lys i flere glas?
Til å belyse dette temaet holdt seniorrådgiver Ingrid Aasen fra Landbruks- og matdepartementet et innlegg der hun gikk gjennom konsesjonsloven med de siste endringene fra 2009.

Lovverket

– Landbrukslovgivningen gir kommunene muligheter. Og har man råd til å la være å bruke dem? spurte Aasen.
– Sier en kommune ja til fritak fra boplikt og konsesjon, ja så har ikke kommunen bosettingsproblemer, fastslo Aasen.
Aasen gikk for øvrig gjennom lovverket med de siste endringene fra 2009. Det gjelder særlig boplikt og konsesjon. Disse to faktorer handler om hvem som får eie.
– Dette er en balansegang mellom samfunnets behov og den private eiendomsretten, sa Aasen.
Ingrid Aasen sa videre i sitt innlegg at slike eiendomsoverdragelser kanskje må pågå en generasjon før det blir avklaring.

Status for «Lys i alle glas»

Elin Halland Simensen er prosjektmedarbeider i Numedal. Hun innledet seminaret med en status gjennomgang per 31.12.2009.
Det står i alt 800 tomme småbruk i disse 12 kommunene. Av disse 292 i Numedal.
Ved inngangen til 2010 er 45 bruk enten solgt eller utleid. Det står nå 12 bruk til salgs og fire bruk er til leie.
Halland Simensen opplyste at det står 150 interessenter klare, enten til å leie eller kjøpe
– Vi har som mål å få fast bosetting på 100 bruk innen 2013, sa Halland.

Utfordringer

Det er mange utfordringer knyttet til prosjektet. Mange føler at man tråkker dem for nær ved å spørre direkte om bruket er til salgs. Det kan være steder familier er knyttet til i generasjoner, men som nå er fraflyttet.
– Vi får flest positive tilbakemeldinger, sa Halland Simensen.
– Men også kritiske og negative. Det er derfor viktig å se langsiktigheten i dette, sa hun.
Videre er lovverket en utfordring. Kommunene ønsker fast bosetting på tidligere boplasser. Og hvordan unngå at slike steder blir ferieboliger er en stor utfordring.
Fylkesmannen var representert med Per Rønneberg Hauge. Han understreket dette med å si at: – I prinsippet skal den som eier også bo.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.