Vedtok nytt kjøkken til 15 millioner

Kongsberg kommunestyre har enstemmig vedtatt at det skal bygges nytt fullverdig produksjonskjøkken på Edvardsløkka.