NAF reagerer på ønske om bomflytting

NAF mener flytting av bomstasjonen på Meheia vil være en dårlig løsning.