Det mener i hvert fall Trygve Larsen, hytteeier på Vegglifjell siden 1999, styremedlem i Vegglifjell friluftslag, og webansvarlig for nettsiden vegglifjell.no.
Han er klar på hva som kan gjøre for at det lokale næringslivet i Rollag skal få «sin del av kaka» når det gjelder hyttemarkedet.
– Det viktigste, som jeg er veldig opptatt av, er en økt servicegrad i form av tjenester. Det at håndverkere er tilgjengelige, at de svarer, og at de leverer på avtalt tid og pris. I dag er dette, om ikke mangelvare, så oppleves det som ikke optimalt, mener Larsen.
Han selv kjent med det Vegglifjell hytteservice og hva de prøver å bygge opp, og tror absolutt det er et marked.
– På sommerstid er det veldig ofte bruk for småreparasjoner, forefallende arbeid og mindre snekkerarbeid. Men det jeg også kunne ønske meg var et bindeledd til håndverkere, rørleggere og elektrikere, slik at man ikke trengte å forholde seg til så mange av gangen, mener Larsen.
Han mener også at hyttebeskatningen har gitt Rollag kommune store inntekter de siste årene og antyder at hyttefolkene opplever det som de ikke får like mye tilbake som de gir til kommunekassen.

LES OGSÅ: Innovative hytteplaner i  Numedal

LES OGSÅ: – Det er for få som tilbyr hyttetjenester