(Haugesunds Avis)

MOBBING: Det viser en undersøkelse fra Medietilsynet. Tirsdag ble Safer Internet Day markert i en rekke land. Temaet for arrangementet i Norge var "Hvordan kan vi hjelpe barn og unge på nett?"

Flere gutter enn jenter rapporterer om negative opplevelser. Fire av ti gutter i alderen 15–16 år sier at de har vært utsatt for mobbing på nett. Blant jentene i samme alder svarer tre av ti at de har opplevd digital mobbing.

– Vi i Medietilsynet er bekymret over at stadig flere gutter opplever mobbing på nett, sier direktør Mari Velsand.

38 prosent i alderen 9–18 år sier de har vært utsatt for en eller annen form for utestengning på nettet. I alle aldre er flere jenter enn gutter utsatt for dette.

– Tallene indikerer at det er noen kjønnsmessige forskjeller når det gjelder hva slags negative opplevelser barn og unge utsettes for på nett. Det kan se ut som om guttene i større grad opplever direkte mobbing, mens det blant jentene skjer mer indirekte, sier Velstand.