Gå til sidens hovedinnhold

– Nå vil vi ha egen Kongsbergliste Maner til opprør på grunn av avtalen om KKP

Artikkelen er over 9 år gammel

Dagen før kommunestyret avgjør saken, vil de uavhengige samle KKP-motstanderne.

Tanken er å danne Kongsberglista. I en invitasjon til et konstituerende møte på rådhuset mandag 18. juni, skriver utbrytere fra Høyre og noen andre om en uryddig prosess rundt KKP-saken som har skapt betydelig frustrasjon.
Høyre er blant dem som angripes.
– Fylkespartiets og Høyres sentralorganisasjons opptreden ved kun å være villig til å lytte til den ene part som var kontrollert av fylkesordføreren, medførte som kjent at et stort antall av Høyres tillitsvalgt og Høyres medlemmer valgte å forlate partiet.

– En gavepakke

Frustrasjonen rundt KKP-prosessen som avgjøres i kommunestyret onsdag er stor. Høyre-utbryterne mener Kongsberg kommune bidrar med en gavepakke til Bolten Når offentlig eiendom og leiekontrakter fra trygge, offentlige institusjoner legges i potten uten noen form for konkurranseutsetting, mener de at det grenser til det kriminelle.
De er også svært kritisk til manglende åpenhet i prosessen.
Kongsberglista skal være et uavhengig lokalparti. 22 personer har undertegnet invitasjonen til konstituerende møte.
De tillitsvalgte er valgt på Høyres lokalprogram. Løfter som er gitt velgerne skal holdes. Men til Laagendalsposten sier initiativtakerne at målet er å få en tverrpolitisk tilslutning. Om Kongsberglista blir et alternativ til kommunevalget i 2015 er for tidlig å si.

Seks punkter

Seks punkter er listet opp for å nå målet om en attraktiv kommune.
En helhetlig utviklingsplan skal gi flere tomter og boliger, alternativ byutvikling med fortsatt plassering av HiBu på Raumyr og kulturhus på Flåtaløkka og leiligheter og hotell på Vestsiden som kan gi økt aktivitet.
Punkt to er et styrket HiBu Kongsberg på Raumyr. Kongsberg kommune kan i samarbeid med private finansiere professorstillinger, særlig innen teknologiske fag.
Desentralisert skolestruktur med opprettholdelse av dagens struktur er neste punkt.
Bedret infrastruktur med E134 og Flytoget til Kongsberg er et fjerde mål.
Et fullverdig sykehustilbud, men støtte til etablering av nytt sentralsykehus i Hokksund.
Sjette og siste punkt er markedsføring av «Attraktive Kongsberg» med offensiv for å få flere til å etablere seg, mer mangfoldig næringsliv og viktige partnerarbeidsplasser.

LES OGSÅ VIDAR LANDES KRONIKK OM KKP PÅ SIDE 12 OG 13

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.