Det kommer fram av papirene til generalforsamlingen som holdes 1. juni.

Styret ønsker å få med seg aksjeeierne på å heve kapitalen med inntil 15 prosent. Dagens aksjekapital er på 203 millioner kroner, så det er snakk om rundt 30 millioner kroner.

Begrunnelsen for forslaget er at flere av de industrielle sektorene hvor selskapet er aktivt, forventes å stå overfor en konsolideringsfase hvor interessante oppkjøpsmuligheter vil være sannsynlige.

Gjennomføringstiden for slike transaksjoner vil være bestemt av selgerne og prosessen vil ofte være svært kort. Formålet med fullmakten er å sette Kongsberg Automotive i stand til å reagere hurtig om nødvendig.

Finansiering av et oppkjøp vil i vesentlig grad måtte skje gjennom innhenting av egenkapital.

Selskapet mener at en heving på 15 prosent må til for å være tilstrekkelig for de oppkjøp som kan bli aktuelle.

Fullmaktene skal gjelde fram til senest 30. juni neste år.

Les også:

Eldre mann i rullestol stanset på E134

Politikere med mange politispørsmål

Fansen samlet inn 100.000 kroner for Røste Fossen