Omsetningen økte med 17, 4 millioner euro (7,1 prosent) i fjerde kvartal, men en kraftig utgiftsøkning ga Kongsberg Automotive minusresultat.

Kostnadene er knyttet til oppstart av nye fabrikker, restrukturering, råvarer og skatteomleggingen i USA.

Fått opp omsetningen

Totalt sett for 2017 økte konsernet omsetningen med 71 millioner euro, fra 985,7 til 1.056,6, men måtte tåle et underskudd på åtte millioner euro, mot 1,3 millioner euro i pluss året i forveien. 

Konsernsjef Henning E. Jensen skriver i årsrapporten at det er positivt at de har fått opp omsetningen, fordi mye av kostnadene knytter seg til restruktureringen. 

 

Kostnadene senkes blant annet ved å legge ned sju fabrikker, hvorav fire av dem nå er lagt ned. Nye fabrikker er bygget i lavkostlandet Polen som har fått en del flere ansatte det siste året.

Mer fokuserte

Henning E. Jensen mener at de har fått skuta på rett kjøl og at de forholder seg til de planene som ble lagt på kapitalmarkedsdagen i november 2016.

– Vår retning er klar. Vi har blitt mye mer fokuserte, og det har begynt å vise seg, skriver han til med-aksjeeierne.

 

Han viser til at det har vært en del endringer i organisasjonen, både på person- og strukturnivå, og at KA nå er i ferd med å bli et globalt selskap som deler kunnskap og gode erfaringer over hele linja.

Antall ansatte  ved årsskiftet til 2018 var 10.482. 

Les også: Ferdige med å etterforske brannen på Skinnarberga