KOG: Lavere aktivitet innen forsvar

LAVERE AKTIVITET: Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen, presenterte tirsdag tallene for første kvartal 2018.

LAVERE AKTIVITET: Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen, presenterte tirsdag tallene for første kvartal 2018. Foto:

Kongsberg Gruppen la tirsdag fram resultatene fra første kvartal 2018.

DEL

– Aktiviteten holder seg på et stabilt nivå i Kongsberg Maritime, men marginene påvirkes av prosjektsammensetningen. Samtidig har vi midlertidig lavere aktivitet i enkeltområder på forsvarssiden. En restrukturering innen maritim simulering i Kongsberg Digital påvirker også resultatet negativt fortalte finandirektør i Kongsberg Gruppen, Gyrid Skalleberg Ingerø. 

Kongsberg Gruppen legger fram følgende resultat i første kvartal 2018: Driftsinntektene er på 3.554 millioner kroner, noe som gir en EBITDA-margin på 8,0 prosent (286 millioner). Ordreinngangen er på 2.939 millioner kroner, noe som gir en ordrereserve på 14.814 millioner kroner ved utgangen av kvartalet.

– Fremover gir den sterke markedsposisjonen Kongsberg Defence & Aerospace har etablert innen sine segmenter et solid grunnlag for langsiktig vekst. Kongsberg Maritime har god ordreinngang, og det har i kvartalet vært positive signaler fra de tradisjonelle handelsflåtesegmentene bulk, container og LNG, sa konsernsjef Geir Håøy.

LES OGSÅ: Ansetter 100 nye i Kongsberg Gruppen

Robusthet i Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime har i første kvartal driftsinntekter på 1.796 millioner kroner, 1,6 prosent høyere enn tilsvarende kvartal 2017.

– Sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2017 er aktiviteten høyere for større integrerte løsninger. Denne type leveranser inkluderer en større andel tredjepartsleveranser som normalt har lavere marginer. Marginene vil variere mellom kvartalene som følge av prosjektsammensetningen. Enkeltmarkeder, spesielt offshore, er fortsatt utfordrende, noe som også er bakgrunnen for restruktureringen i Kongsberg Digital-divisjonen maritim simulering. Kongsberg Maritime er eksponert mot de fleste maritime segmenter og det er fortsatt positiv utvikling innen eksempelvis fiskeri, forskning og marin robotikk. Den diversifiserte eksponeringen gir robusthet, samtidig som de implementerte organisasjonsendringene har gjort Kongsberg Maritime bedre tilpasset dagens markedsbilde og forventet utvikling fremover, sa Håøy.

LES OGSÅ: Raytheons toppsjef på Arsenalet: – Mer enn partnere, vi er venner

Svingning innen forsvar

Kongsberg Defence & Aerospace har driftsinntekter på 1.585 millioner kroner i kvartalet og en EBITDA-margin på 10,9 prosent. Reduksjonen i driftsinntektene skyldes i hovedsak lavere aktivitet innen missil og luftvern, med medfølgende reduksjon i EBITDA. I kvartalet signerte området nye ordrer for 798 millioner kroner.

– Konsernets forsvarsområde har et svakere kvartal mot tilsvarende kvartal 2017. Dette må imidlertid ses over flere kvartaler. Ordreinngangen vil svinge kvartaler mot hverandre som følge av at forsvarsmarkedet er preget av relativt få, men store kontrakter. Kvartalet inneholder flere viktige hendelser som bekrefter posisjonen vår, inkludert to kontrakter for leveranser til F-35-programmet, signering av viktig intensjonsavtale med Qatar, og i april signerte vi avtale om sjømålsmissiler til Malaysia, sa Håøy.

Artikkeltags