Kongsberg Gruppen signerte avtale med Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell har inngått avtale med et industriteam ledet av Kongsberg Defence & Aerospace AS.

DEL

Det melder Kongsberg Gruppen i en pressemelding.

Avtalen gjelder levering av løsninger for tilgjengeliggjøring av informasjon fra overvåkingssensorer tilhørende Forsvaret og NATO-allierte. 

Industri-teamet består av Kongsberg Gruppen, samt norske bedrifter som Thales Norway AS, Teleplan Globe AS og IBM AS.

Prosjektet skal blant annet videreutvikle systemer og verktøy utviklet gjennom multinasjonalt samarbeid. Det skal også videreutvikles en nasjonal digital infrastruktur, for å sikre effektiv håndtering av store mengder sensordata og annen relatert informasjon, skriver Kongsberg Gruppen i pressemeldingen.

– FMA IKT-kapasiteter er inne i en fase der man søker nye samarbeidsformer med industrien. Denne avtalen staker ut en retning der FMA knytter seg tettere til norsk industri og nyttiggjøre seg kompetansen og erfaringen som finnes i Industrien, sier Eirik Lie, Administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace AS i pressemeldingen.

LES OGSÅ:

Artikkeltags