Droner og glidere vil kunne avsløre framtidig algeoppblomstring

Kongsberg-teknologi kan bidra til at man oppdager algeoppblomstring på et tidlig stadium, slik at oppdretterne kan gjøre tiltak før fisken dør i merdene.