Næringslivsloggen: Et nytt selskap startes opp - ett blir tvangsavviklet

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Kongsberg og Numedal.