Næringslivsloggen: Endring i styre og leverte årsregnskap

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Kongsberg og Numedal.