Næringslivsloggen: Godkjente årsregnskap og endring i styre

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Kongsberg og Numedal.