Næringslivsloggen: Nytt selskap skal drive med kjøp og salg av eiendom

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Kongsberg og Numedal.