Planlegger ny teknologipark på biltilsynet-tomta

Selskapet Handelsbygg Kongsberg AS, står bak forslaget om utbygging av området omkring trafikkstasjonen på Gomsrud. Arbeidstittel er Gomsrud Teknologi- og næringspark.