Næringslivsloggen: Cato, Nicolay og Terje er nye styreledere

Her finner du de siste kunngjøringene fra næringslivet i Kongsberg og Numedal.