Næringslivsloggen: Nytt helseforetak og dagligvareselskap

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Kongsberg og Numedal.