Foreslår nye naturreservater

Fylkesmannen ønsker å opprette to nye vernede naturområder i vårt distrikt, samt utvide to andre.