Litt flere arbeidsledige enn i fjor

Arbeidsledige: Det var tilsammen 3556  arbeidsledige i Buskerud i april. Den største økningen var for de i aldersgruppen 50-59 år.

Arbeidsledige: Det var tilsammen 3556 arbeidsledige i Buskerud i april. Den største økningen var for de i aldersgruppen 50-59 år. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I Buskerud var det i april registrert 3.556 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,3 prosent.

DEL

– Vi ser fortsatt en bedring i arbeidsmarkedet med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken i en pressemelding.

Det er fremdeles en økning i antall helt ledige sammenlignet med samme periode i fjor. Dette forklarer NAV med at de nå har langt færre deltakere på arbeidsrettede tiltak i regi av NAV.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 1.935 helt ledige menn i Buskerud i april. Det er en nedgang på 98 personer (- 5 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1.621, en økning på 146 personer (+ 10 prosent).

For menn og kvinner samlet så vi i april en økning i aldersgruppen 16–29 år på 31 personer (+ 4 prosent).

I aldersgruppen 30–39 år var det en økning på 20 personer (+ 2 prosent), i aldersgruppen 40–49 år en nedgang på 28 personer (- 4 prosent) og i aldersgruppen 50–59 år en økning på 24 personer (+ 5 prosent).

LES OGSÅ: Timon ble irritert på bookingbyråene, startet opp eget konsept

Nedgang og oppgang

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og IKT-fag med 43 personer (- 18 prosent), industriarbeid med 54 personer (- 13 prosent) og bygg og anlegg med 49 personer (- 11 prosent).

Innen butikk- og salg var det 49 flere ledige (+ 12 prosent).

Flest jobber i helse og omsorg

NAV registrerte 1.819 nye ledige stillinger i Buskerud i april.

Innen helse-, pleie og omsorg var det 336 nye ledige stillinger, innen bygg- og anlegg 255, innen ingeniør- og IKT-fag 213, innen undervisning 212, innen butikk- og salg 181, og innen industrien var det 152 nye ledige stillinger.

LES OGSÅ: Det er nesten ikke den ting du ikke finner i denne butikken

Flest arbeidsledige menn

Det var 3.556 registrerte arbeidsledige i Buskerud i april. Det utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det var 1.935 helt ledige menn og 1.621 helt ledige kvinner.

I aldersgruppen 16–29 år var det 884 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 807 personer. I Buskerud registrerte NAV 1.810 nye ledige stillinger i april.

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige, skriver Nav i pressemeldingen.

Arbeidsledige og

søkere på tiltak etter kommune –

april 2019:

Kommune ARBEIDSLEDIGE     ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK
KOMMUNE

Antall

% av arb.styrken

Endr.fra mnd.før

Endr.fra året før

Antall

% av arb.styrken

Endr.fra mnd.før

Endr.fra året før

Drammen

1 128

3,2

-66

15

251

0,7

0

-175

Kongsberg

26

1,9

-10

-47

60

0,4

0

-68

Ringerike

370

2,4

-17

-67

104

0,7

0

28

Hole

74

2,0

4

-24

14

0,4

0

6

Flå

9

1,6

-2

2

*

*

*

*

Nes

25

1,4

1

-10

*

*

*

*

Gol

24

1,0

5

-1

4

*

4

-6

Hemsedal

21

1,5

5

7

*

*

*

*

Ål

28

1,1

7

6

*

*

*

*

Hol

21

0,8

1

8

*

*

*

*

Sigdal

25

1,3

-3

6

4

0,2

0

-3

Krødsherad

31

2,6

9

7

4

0,3

*

*

Modum

203

2,9

4

26

51

0,7

0

-34

Øvre Eiker

243

2,5

0

29

78

0,8

0

-52

Nedre Eiker

348

2,7

2

10

73

0,6

0

-102

Lier

276

2,0

-11

24

74

0,5

0

-59

Røyken

272

2,2

-7

23

43

0,4

0

-94

Hurum

134

2,9

1

36

12

0,3

0

-35

Flesberg

23

1,6

-5

-2

5

0,4

0

-3

Rollag

22

3,0

1

0

8

1,1

0

-2

Nore og Uvdal

11

0,8

-4

0

*

*

*

*

BUSKERUD

3 556

2,4

-85

48

794

0,5

0

-472

LANDET

63 340

2,3

-2918

-3 457

16 646

0,6

0

-2 993

Artikkeltags