Nedgang i sykefraværet i Buskerud

Sykefraværet går ned i Buskerud.

Sykefraværet går ned i Buskerud. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Sykefraværet i Buskerud har gått litt ned sammenlignet med i fjor. Men det er store geografiske forskjeller, viser ferske tall fra Nav.

DEL

I 2. kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet på 5,3 prosent i Buskerud. Det var en nedgang på 2,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2017.

Rollag på topp

Sykefraværet for landet var på 5,0 prosent, en nedgang på 4,1 prosent.

Det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal representerte 358 028 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (38,4 %) og psykiske lidelser (21,7 %) at vi så den største andelen tapte dagsverk, skriver Nav i en pressemelding.

Men det er geografiske forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Buskerud. Det høyeste sykefraværet var i Rollag med 6,5 prosent, samt Krødsherad og Nedre Eiker med 6,2 prosent.

Kommunene med det laveste sykefraværet var Hemsedal med 3,5 prosent og Nore og Uvdal med 4,3 prosent.

LES OGSÅ: Starter demenskafé for pårørende

Størst sykefravær for kvinner

Sykefraværet for kvinner var på 7,0 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,8 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en nedgang i sykefraværet for både kvinner og menn.

En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg, står det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Faren lurte alle med hjemmelagde barnelabber

Høyest fravær i helse- og sosial

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på 7,8 prosent. Deretter fulgte transport og lagring med et sykefravær på 6,1 prosent.

Sammenlignet med 2. kvartal 2017 var det næringen Finansierings- og forsikringsvirksomhet som hadde den største økningen i sykefraværet.

Av dem som var sykmeldte hadde 27,7 prosent en gradert sykmelding. Det var en liten økning sammenlignet med 2. kvartal 2017.

Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding, står det i pressemeldingen.

Legemeldt fravær 2016-2018

  • KONGSBERG: 4,2 % (2016), 4,5 %(2017), 4,4 %(2018). Endrings-prosent: -1,6
  • FLESBERG: 4,7 % (2016), 5,2 % (2017), 5,4 % (2018). Endrings-prosent: 3,4
  • ROLLAG: 4,3 % (2016), 5,6 % (2017), 6,5 % (2018). Endrings-prosent: 15,1
  • NORE OG UVDAL: 4,7 % (2016), 4,3 % (2017), 4,3 % (2018). Endrings-prosent: 1,4.

LES OGSÅ:

Artikkeltags